• darkblurbg

 

Studieboeken.

In een aparte 'kamer' hebben we een ruime collectie boeken voor persoonlijke studie of in vereniging of groepsverband. 

Theologie: Studiebijbels, Bijbelse Handboeken, Bijbelwetenschappen ......

Kerk en Maatschappij: 

Zending en Evangelisatie, Minderheden, Israël, Kerkgeschiedenis .........

Leven als Christen:,

Geloofsopbouw, Pastoraat, Relaties en gezin, Rouwverwerking .........